สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 01:57

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:40

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:43

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

LAST_UPDATED2
 
การประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 04:20

การประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อม การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 08:23

การประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561 ณ วัดสโมสรสันนิบาต ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ