สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เวลา 08:14

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 08/2563 มติที่ 159/2563
เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดวันสงกรานต์
จากวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ
ที่มีความเสี่ยงสูง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีความตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
จึงได้วางมาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางพระพุทธศาสนา ดังนี้

1. การเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้วัดงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน
ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
เช่น การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว การก่อเจดีย์ทราย
หรือกิจกรรมอื่นที่ทำให้ประชาชนต้องมารวมตัวกัน เป็นต้น

2. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรม
เช่น การเจริญพระพุทธมนต์ วัดต้องวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เช่น การนั่งเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
ต้องนั่งระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร และวัดจะต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรค เป็นต้น

มติมหาเถรสมาคม  เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทสวดรตนสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 01:52

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  16.30  น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทสวดรตนสูตร
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญ
และกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 06:51

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  10.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เข้าตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ณ  วัดลานนาราม  ตำบลเกาะขันธ์  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 03:38

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม  FM 103.25 Mhz  เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 01:35

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ