สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางยุติปัญหาโดยวิธีไกล่เกลี่ยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07:03

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางยุติปัญหาโดยวิธีไกล่เกลี่ย  
กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม
กรณีกรมที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ขึ้นใหม่  ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ  ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นางเรืองอุไร  บุญช่วยชูพันธ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12:05

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ  ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:27

ขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกภาคส่วน  ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  16.30 น.
ณ วัดรามประดิษฐ์  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:08

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
การประชุมสรุปผลการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 2563
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมฯ
ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:08

วันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ณ  โรงแรมร้อยเกาะ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ