Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ​ วัดศิลาชลเขต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 12 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:50

วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร
แก่ นางสุมาลี สุพรรณพงศ์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 
ณ​ วัดศิลาชลเขต ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล   จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 12 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:48

วันอาทิตย์ที่ 10  พฤศจิกายน  2562  เวลา 10.00 น.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้ ดร.เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เค ออนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) 
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  เป็นประธานสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 พฤษจิกายน 2019 เวลา 07:41

วันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.
พระพิศิษฏ์วินัยการ  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
นางนงเยาว์ คงศาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดมเหยงคณ์  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุม คณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:28

วันพุธที่  6 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุม
คณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสวนป่าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:21

วันอาทิตย์ที่ 3  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.
พระราชวิสุทธิกวี   เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา 
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดสวนป่าน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ