Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 09:01

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  เวลา 11.30 น.
นายกรัฐมนตรี  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  และคณะ
เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและประสานงานจัดเตรียมสถานที่
ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ
ณ  วิหารพระทรงม้า  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 11:06

วันพฤหัสบดีที่  12  กันยายน พ.ศ. 2562
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
โดยมี  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีฯ
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ 
ณ วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ระดับหนใต้ ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:42

วันอังคารที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนใต้  
จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์  ระดับหนใต้
หัวหน้าพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด และพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในหนใต้
โดยมี  พระราชวรเวที  ประธานศูนย์พระปริยัติเทศก์หนใต้
/เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน 
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ
ณ วัดโคกกะฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 08:29

วันจันทร์ที่  9  กันยายน 2562
คณะสงฆ์หนใต้  ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2562
โดยมี  พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้   ประธานฝ่ายสงฆ์ 
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 200 รูป/คน
ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล  ตำบลนาเหนือ  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ในส่วนภูมิภาคฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 08:27

วันที่ 2-6 กันยายน 2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ,
นางสาวอภิชญา ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
พร้อมด้วย นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
ในส่วนภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดประโยชน์ 
ณ ห้องประชุมอาคารพระพรหมเวที สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ