Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:44

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา  13.30 น.
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธาน
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/2562
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ 
ณ ห้องแก้วกัลยา  โรงแรมเมืองลิกอร์
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอ วัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 01:28

วันจันทร์ที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอ
วัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)
เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก ประจำปี 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:43

วันศุกร์ที่  19 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00  น.
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย พระสิริคณาจารย์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมฯ
และ ถวายรายงานข้อมูลในที่ประชุม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้เช่าปรับปรุงที่ดิน วัดเจดีย์เอน (ร้าง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:49

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  การให้เช่าปรับปรุงที่ดิน  วัดเจดีย์เอน (ร้าง)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:39

วันพุธที่  17 กรกฎาคม  2562  เวลา 16.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์
นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำหน้าที่ด้านพิธีการ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ