สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 08:36

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ 4/2563

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม
ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด
ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 07:03

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพิจารณาวิธีการคัดเลือกข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 06:34

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ผู้แทน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เข้าร่วมประชุมพิจารณาวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับอาวุโส)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมกับ พมจ.นศ.ทำความดีในการแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 02:02

วันพุธที่  3  มิถุนายน  2563 เวลา 15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทำความดีในการแจกอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2020 เวลา 08:12

วันพุธที่  3  มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
42 พรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ   พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ในการนี้ นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ  วัดสวนพลาราม  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ