Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2012 เวลา 04:45

นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมโท และเอก ณ วัดสระเรียง และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในการสอบนักธรรมโทเอก วันแรกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 
ถวายราชสักการะพระมหาธีรราชเจ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 30 พฤษจิกายน 2012 เวลา 04:32

 

  

นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน "มหาธีรราชเจ้า"  ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

LAST_UPDATED2
 
ทำบุญสำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 03:33

นายธีรชิต บวรนันทิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำบุญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสย้ายที่อยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จากเดิมตั้งอยู่ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นอาคารเลขที่ ๘๔๐ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

LAST_UPDATED2
 
วิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2011 เวลา 04:49

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

    วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จัดกิจกรรมเดินธรรมยาตรา เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ณ สนามหน้าเมือง และลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

   วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน รายละเอียด กำหนดการ ดังนี้

๑.กิจกรรมเดินธรรมยาตราเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

๒.กิจกรรมทำบุญตักบาตร

๓.กิจกรรมเวียนเทียน

LAST_UPDATED2
 
ประกาศสอบราคา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 13:20

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554

 

 ประกาศจังหวัด

เอกสารสอบราคา

รายละเอียด

แผนผัง1

แผนผัง2

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก