สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 เมษายน 2020 เวลา 07:30

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม  FM 103.25 Mhz  เวลา 09.00 - 10.00 น.
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายหน้ากากอนามัยแด่เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 เมษายน 2020 เวลา 06:32

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา  13.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมพิธีถวายหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสงฆ์
ซึ่งผลิตโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชิ้น 
ถวายแด่ พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 
เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มีวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี   นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ณ วัดพระนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2020 เวลา 06:58

การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

การจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของส่วนกลาง
หรือกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึง
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้


1. การเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่เชื้อติดโรคไวรัส
ให้งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจจะมีโอกาส
หรือเครือข่ายความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
2. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรม เช่น
การเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น
วัดต้องวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น
การประกอบและร่วมกิจกรรมต้องนั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร
โดยวัดที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

มติมหาเถรสมาคม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2020 เวลา 13:25

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา  15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับความร่วมมือจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
โดยส่งเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 08:32

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วย  นายวัชรินทร์  สุภาพโรจน์ พนักงานขับรถยนต์
เดินทางไปราชการเพื่อรับรถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ