สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
พิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ พระเทพสิริโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:12

วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 16.00  น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ
พระเทพสิริโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมและอำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว
ณ วัดสมอ  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:10

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพุทธศาสนิกชนในเขตบุญของวัดขนาน 
ร่วมในพิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ
ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจะเปิดการจัดการเรียนการสอนบาลีให้กับภิกษุ สามเณรในภาพของอำเภอ 
โดยมี  พระเดชพระคุณพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ วัดขนาน  ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์ เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป ประทาน ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:43

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์
เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป
ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานแก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ 
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน
ณ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพิธีการศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ณ วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:12

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม 
กรณีกรมที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ขึ้นใหม่  ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  
ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานองคมนตรี  ถนนสราญรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูปฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:06

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป 
แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ
เหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา
ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ  ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ