Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 พฤษจิกายน 2015 เวลา 07:44

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา  ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชคนใหม่รายงานตัวอย่างเป็นทางการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 11:17

วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก โดยได้เข้าสักการะ พระพุทธสิหิงส์  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และพระเจ้าศรีธรรมโศกราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีสวดพระอภิธรรมฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 09:43

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 09:22

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมศูนย์บันทึกข้อมูลใบสมัครโครงการฯ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 10:08

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกเยี่ยมศูนย์บันทึกข้อมูลใบสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก