Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
ติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 03:04

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกติดตามใบสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:58

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระนวกะของคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ธรรมยุต

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระเลขานุการคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:46

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายไมตรี ฉายประทีบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานวัดป่าระกำใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:30

นายศิริพัฒ  พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมรากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๔ ณ วัดป่าระกำใต้  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเสาร์ที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ค่ายรวมพลคนธรรม(ทำ)ดี ปีที่ ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 04:53

นายศิริพัฒ  พัฒกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายรวมพลคนธรรม(ทำ)ดี ปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก