Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมศูนย์บันทึกข้อมูลใบสมัครโครงการฯ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 10:08

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกเยี่ยมศูนย์บันทึกข้อมูลใบสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 11:41

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามใบสมัครและขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอนในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอนาบอน  

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 11:34

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิค้มกันยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 07:20

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" อำเภอปากพนัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 03:20

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  พบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ประมาณ ๕,๐๐๐ คน  โดยปลัดอาวุโส อำเภอปากพนังได้มอบใบสมัครดังกล่าวให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการต่อไป

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก