สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวสำนักพุทธฯ
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 01:35

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 เวลา 02:11

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  10.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID - 19) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 เวลา 08:47

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 (COVID - 19)
และได้ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับพระสงฆ์ - สามเณร
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 12:25

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด
ซึ่ง นายสุชาติ  รัตนพันธุ์   ได้ยื่นคำขออนุญาตสร้างวัดที่บ้านควนไม้แดง  
หมู่ที่  8  ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ  ที่พักสงฆ์ควนไม้แดง  ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในวัดธาตุน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 12:23

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกับอำเภอช้างกลาง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
ในวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง ซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางและวิธีการในการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
และได้รับความเมตตาจากพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
และคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี
ณ  วัดธาตุน้อย  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ