ผิดพลาด
notice
ประชุมพระสังฆาธิการ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 01:54

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศาลา  ๑๐๐ ปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชี้แจง เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ และเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

{gallery}040657{/gallery}

LAST_UPDATED2