ผอ.พศจ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 07:27

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.onab.go.th

LAST_UPDATED2