ผิดพลาด
notice
ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:29

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๒  ณ โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงาน การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ด้วย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการในระยะแรก

{gallery}050657{/gallery}

LAST_UPDATED2