ผิดพลาด
notice
ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 04:04

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดเขาปรีดี  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  โดยมีพระธรรมวิมลโมลี  เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการต่อคณะสงฆ์ ดังนี้

๑. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

๒. โครงการขุดสระน้ำในวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง

๓. โครงการอบรมไวยาวัจกร

๔. โครงการจัดตั้งศูนย์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

๕. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

๖. โครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง

{gallery}060657{/gallery}

LAST_UPDATED2