พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:26

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.52 น. จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับเป็นเจ้าภาพประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีพระภิกษุ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วันแล้ว หลังจากนี้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคต

 

LAST_UPDATED2