ร่วมประชุมโครงการงานพิธีสมโภชวัดมะนาวหวาน 336 ปี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:04

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. พระสิริธรรมราชมุนี เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน ประธานฝ่ายสงฆ์

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดประชุมโครงการงานพิธีสมโภชวัดมะนาวหวาน 336 ปี โดยมีนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษา และเสนอความคิดเห็นในการเตรียมงาน ณ วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2