พิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:15

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ธรรมยุต) เป็นประธาน และนายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานและอ่านรายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 1 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2