ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 04:49

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานเปิดประชุม

การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2