ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 07:37

วันอังคารที่  25  มิถุนายน  2562  เวลา 13.30  น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุม
การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า)  จังหวัดนครศรีธรรมราช