พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 01:59

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา 10.30  น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานฯ
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 3   
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช