ร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 01:56

วันเสาร์ที่  29  มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ
ระดับจังหวัด -อำเภอ - ตำบล พร้อมด้วยพระเลขานุการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค 16  ประจำปี 2562 
ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

LAST_UPDATED2