พิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 06:36

วันจันทร์ที่  1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน 
ค่ายพุทธบุตร “เยาวชน ต้นกล้าคุณธรรม” เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ณ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง) 
ตำบลขนอม  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช