โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 06:33

วันอังคารที่  2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ห้องบงกชรัตน์  โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2