กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:42

วันศุกร์ที่  12 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนจรัสพิชากร ,  โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค16-17-18 (ธ) /
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
ผู้แทนนักเรียน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2