ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชวิสุทธิกวี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 03:09

วันอังคารที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา 16.00  น.
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชวิสุทธิกวี (พระศรีธรรมประสาธน์) 
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 
เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ 
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2