กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 08:08

วันพฤหัสบดีที่  1 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานพิธีเปิด
กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานฯ
ณ  วัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช