พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 02:21

วันจันทร์ที่  12 สิงหาคม  2562   
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
เวลา 06.45 น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โดยมี พระเทพปัญญาสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16
/ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง วรวิหาร พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นเวลา 08.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น 
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

LAST_UPDATED2