กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาถนน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 02:30

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม  2562  เวลา 10.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา
ร่วมพัฒนาถนน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธี
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562

(จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองและพัฒนาถนนสายหลัก
คูระบายน้ำริมถนน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2