กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 01:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีพุทธศักราช 2562
ไปถวายพระสงฆ์ถ้วนไตรมาส 
ณ  วัดโพธิ์ชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ตามกำลังศรัทธา  โดยสามารถบริจาคได้ที่ 
กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ  สำนักงานศาสนสมบัติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือโอนเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  สาขากระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี “เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” 
เลขที่บัญชี 059-1-07498-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ทั้งนี้โปรดส่งสำเนา
การโอนเงินไปที่กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 
ทางโทรสารหมายเลข 0 2441 7985 และ 0 2441 7986

หรือทางไปรษณีย์  พร้อมแจ้งชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป