โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 03:25

วันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายประทีป  พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 466 คน