การประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 03:30

วันเสาร์ที่  17 สิงหาคม  2562 เวลา 13.10 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรยายถวายความรู้ ในการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ
ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562)
ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค
โดยมีพระธรรมกิตติเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธาน
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช