สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:26

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้
นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช