นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 09:01

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  เวลา 11.30 น.
นายกรัฐมนตรี  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  และคณะ
เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและประสานงานจัดเตรียมสถานที่
ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ
ณ  วิหารพระทรงม้า  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2