พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดท่าไทร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:18

วันเสาร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้ นางสาวสุนันทา  คงแก้ว  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท มีบุญพาณิชย์ จำกัด
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดท่าไทร  ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช