พิธีสมโภชผ้ากฐิน วัดสวนป่าน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:19

วันเสาร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2562  เวลา 18.00 น.
นายกัญชัช  ศศิธร  เป็นประธานพิธีสมโภชผ้ากฐิน  วัดสวนป่าน
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ วัดสวนป่าน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช