การประชุม คณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:28

วันพุธที่  6 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุม
คณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช