พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 12 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:48

วันอาทิตย์ที่ 10  พฤศจิกายน  2562  เวลา 10.00 น.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้ ดร.เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เค ออนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) 
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  เป็นประธานสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ