พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 03:34

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ 
เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ และผ้าไตร
แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

โดยมี  นายจิรวิทย์ นิยมธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก
เฝ้าถวายสักการระและร่วมในพิธี
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2