นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในกำกับดูแล พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 10:13

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 07.30 น.
นายสมพงษ์   มากมณี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในกำกับดูแล
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบอำนาจให้
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในกำกับดูแล 
เข้าร่วมปรึกษาหารือฯ
ณ ร้านโกปี๊ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช