ประชุมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 10:15

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น.
พระพุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดศรีทวี  เป็นประธาน
การประชุมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
FM 103.25 Mhz
ครั้งที่ 12  ประจำปีพุทธศักราช 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี 
ณ วัดศรีทวี   ถนนท่าวัง   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช