พิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 09:04

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี 
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมพิธีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ
และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  โดยอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ 
ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช