พิธีทางศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020 เวลา 03:49

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกอบพิธีทางศาสนา  เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
ในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ 
ในวาระปี พ.ศ.2563-2564
โดยมี พระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ
ณ  ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช