ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 เวลา 09:33

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 11.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนรัก  นิพนธ์ สุขสะอาด  
ในโอกาสมารับตำแหน่งเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช