เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 22 มกราคม 2020 เวลา 03:15

ขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกภาคส่วน  ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันอังคารที่ 28 มกราคม  2563  เวลา  16.00 น.
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2