ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับรองรับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2020 เวลา 07:36

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับรองรับราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมี  นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน

 

LAST_UPDATED2