ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 08:59

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  13.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เข้าตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ณ  วัดชนาราม  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2