พิธีแผ่บุญกุศลโปรยทานทิ้งกระจาดโยคะตันตระอุทิศในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 09:50

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  16.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมในพิธีแผ่บุญกุศลโปรยทานทิ้งกระจาดโยคะตันตระอุทิศ
ในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองนครศรีธรรมราช 
ของคณะสงฆ์จีนนิกายจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลศาสนพิธีภายในสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช