พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 06:47

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  เวลา  09.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด 
ภายใต้กิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่าย  องค์กร/ชุมชน  อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2