เยี่ยมการจัดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:57

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
เยี่ยมการจัดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 และให้โอวาทสามเณร 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช