กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:16

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ในหัวข้อ  “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร 
กับการพัฒนาพื้นที่ปริมณฑล  แหล่งมรดกโลก  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร”
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เป็นประธานการเสวนาทางวิชาการฯ
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช